خانم قویدل

نوع ملک

  • 50% زمین
  • 13% نیمه ساخت
  • 13% کلنگی
  • 25% دیگر

وضعیت ملک

  • 63% فروشی
  • 38% دیگر

شهر ملک

  • 63% چالوس
  • 13% کلارآباد
  • 25% دیگر

درباره ما خانم قویدل

خانم قویدل

ترتیب بر اساس:

0 مرور

مرتب سازی بر اساس:
یک بررسی بگذارید

یک بررسی بگذارید

مقایسه ملک ها

مقايسه كردن