آموزش مشاوران

آموزش ثبت ملک در سایت املاک دنجینه

آموزش ثبت ملک در سایت املاک دنجینه

مرحله اول : عکسبرداری صحیح عکسبرداری صحیح شامل موارد زیر می باشد: عکس ها با موبایل کیفیت بالا گرفته شود. نسبت عکس دوربین را قرار دهید. عکس ها حتما افقی طبق عکس زیر گرفته شود. از نمای زیبای ملک، نمای بیرون و داخل، چشم...

لیست ها را مقایسه کنید

مقایسه