خرید و فروش

پیش فروش

جدیدترین ملک های ثبت شده با عکس ، مشخصات کامل و درج قیمت در سامانه تخصصی املاک دنجینه

جدیدترین ویلا و خانه فروشی در منطقه شمال با عکس ، مشخصات کامل و درج قیمت در سامانه تخصصی املاک دنجینه

جدیدترین زمین های فروشی در منطقه شمال با عکس ، مشخصات کامل و درج قیمت در سامانه تخصصی املاک دنجینه

جدیدترین آپارتمان های فروشی در منطقه شمال با عکس ، مشخصات کامل و درج قیمت در سامانه تخصصی املاک دنجینه

معرفی ملک جهت مشارکت در ساخت در منطقه شمال با عکس ، مشخصات کامل و در سامانه تخصصی املاک دنجینه

معرفی ملک های معاوضه ای در منطقه شمال با عکس ، مشخصات کامل و درج قیمت در سامانه تخصصی املاک دنجینه