معاوضه و تهاتر ملک

در سامانه املاک دنجینه تبدیل به راحتی املاک خود را با دیگران بصورت معاوضه با کالا و وسایل نقلیه یا با ملک صورت دهید.

Send this to a friend