لیست ملک هارادیودریا

1
خرید ملک
ویژه

مجموعه ویلایی چالوس رادیودریا

3,700,000,000 تومان
زمین 500 متری 3 عدد ویلای 100 متری داخلش است   قابل توجه خریداران ملک شمال : قیمت های [بیشتر]
زمین 500 متری 3 عدد ویلای 100 متری داخلش است   قابل توجه خریداران ملک شمال : قیمت های ثبت شده در سایت دنجینه ، [بیشتر]
زمین 500 بنا 100 کد 30433
2
خرید ملک

خرید زمین در چالوس رادیودریا

2,100,000,000 تومان متری 7
زمین 300 کد 29981
14
خرید ملک
ویژه

ویلا تریپلکس چالوس رادیودریا

12,000,000,000 تومان
ویلا
ویلا
زمین 500 بنا 550 کد 29633

مقایسه لیست ها

برای پاسخگویی آماده ایم