لیست ملک هازوات غرب

1
خرید ملک

زمین مناسب شهرک سازی زوات غرب

11,700,000,000 تومان متری 1/300
این زمین 12000 متر بوده که 3000 متر آن جزء جنگلبانی بوده و نزدیک به 60 سال است که در تصرف [بیشتر]
این زمین 12000 متر بوده که 3000 متر آن جزء جنگلبانی بوده و نزدیک به 60 سال است که در تصرف مالک می باشد. 6000 متر آ [بیشتر]
زمین 9,000 کد 29825
3
خرید ملک

زمین پای کوه چالوس زوات غرب

1,665,000,000 تومان متری 3/700
زمین 450 کد 29824
9
خرید ملک

زمین بزرگ چالوس زوات غرب

7,800,000,000 تومان متری 1/300
زمین 6,000 کد 29820

مقایسه لیست ها

برای پاسخگویی آماده ایم