لیست ملک هامسده

4
خرید ملک

خرید زمین قطعه کوچک مسده

928,000,000 تومان متری 3/200
زمین 290 کد 29821
9
خرید ملک
معاوضه

ویلای شهرکی چالوس نزدیک نمک آبرود مسده

3,200,000,000 تومان
زمین 376 بنا 230 کد 29703
1
خرید ملک

زمین سنددار محدوده نمک آبرود مسده

1,100,000,000 تومان متری 3،300
زمین 336 کد 29245
آقای زهدی
2
خرید ملک

زمین سنددار محدوده نمک آبرود مسده

673,000,000 تومان متری 3،300
زمین 204 کد 29242

مقایسه لیست ها

برای پاسخگویی آماده ایم