خرید ویلا هچیرود چالوس 250متر

چالوس, نورسر
 • 5,500,000,000تومان
 • کد: 25863

خرید ویلا تازه آباد متل قو 120متر

متل قو, تازه آباد
 • 2,000,000,000تومان
 • کد: 25865
 • 110
 • 120

خريد زمين خط هشت چالوس 2200متر

چالوس, خط هشت
 • 77,000,000,000تومان
 • 35,000,000تومان/متری
 • کد: 25838
 • 2200

خرید زمین خط هشت چالوس 600متر

چالوس, خط هشت
 • 10,800,000,000تومان
 • 18,000,000تومان/متری
 • کد: 25784
 • 600

خرید ویلا چلندر نوشهر 200متر

نوشهر, چلندر
 • 3,000,000,000تومان
 • کد: 25832
 • 160
 • 200

خرید آپارتمان رادیودریا چالوس120متر

چالوس, رادیودریا
 • 3,000,000,000تومان
 • کد: 25771
 • 120
 • 120

خريد زمين خوشاميان کلارآباد 354متر

کلارآباد, خوشامیان
 • 6,200,000,000تومان
 • 17,500,000تومان/متری
 • کد: 25788
 • 354

خريد زمين امامرود چالوس228متر

چالوس, امامرود
 • 1,300,000,000تومان
 • 5,700,000تومان/متری
 • کد: 25777
 • 228

خريد زمين امامرود چالوس240متر

چالوس, امامرود
 • 1,850,000,000تومان
 • 7,700,000تومان/متری
 • کد: 25773
 • 240

لیست ها را مقایسه کنید

مقایسه